Logeercontract.doc

Logeervoorwaarden:

  • De eigenaar van het dier neemt zelf een hok, water- en voerbakje mee voor zijn/haar dier.
  • Het hok wordt door de kinderboerderij naar behoren schoongehouden.
  • Door de kinderboerderij gebruikte korrels, groenvoer, water en bodembedekking wordt door de kinderboerderij verstrekt.
  • De kinderboerderij is niet aansprakelijk voor ziekte of overlijden van het dier(en).
  • De eigenaar staat garant voor het vergoeden van de eventuele medische kosten tot maximaal een afgesproken bedrag.
  • Verlenging van de logeerperiode moet altijd twee dagen voor het verstrijken hiervan worden doorgegeven.
  • De logeerkosten worden vooraf betaald voor de gehele periode. Bij vervroegd ophalen vindt geen restitutie plaats.

Gegevens

EIGENAAR…………………………………………………………………………………

ADRES………………………………………………………………………………………

POSTCODE + WOONPLAATS……………………………………………………………

TELEFOONNUMMER…………………………………………………………………….

BIJ NOOD/MOBIEL……………………………………………………………………….

DIERSOORT(EN): KONIJN/CAVIA/OVERIG…………………………………………..

NAAM DIER(EN)………………………………………………………………………….

TOTAAL AANTAL………………………………………………………………………..

LOGEERPERIODE………………………….T/M………………………………………..

MAXIMAAL TE MAKEN MEDISCHE KOSTEN PER DIER €……………………..

Bij hogere medische kosten: geen behandeling/inslapen/anders nl………………………..

KOSTEN €12.50 PER WEEK/PER DIER X AANTAL WEKEN= €…………….

Indien geen hele week €2.- per dag per dier €………….…

TOTAAL €…………….

Eigenaar verklaard akkoord te zijn met bovenvermelde logeervoorwaarden en verklaart de gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

KOSTEN: VOLDAAN/NIET BETAALD

De kinderboerderij verklaart te hebben ontvangen een bedrag van €……………

Voor het verzorgen van……………. voor de periode van …………………….

Geertruidenberg d.d………………………

Handtekening eigenaar…………………………Handtekening beheerder…………………….

Over deze auteur

avatar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.