man Bernhard Lucas Emmanuel "Bernard" van Vollenhoven, prins van Oranje-Nassau‏‎ #58261‎, zoon van Mr. Pieter "Pieter" van Vollenhoven en Margriet Francisca van Oranje Nassau, Prinses de Nerderlanden‏.
Alias: van Oranje Nassau, geboren ‎25 dec 1969 Nijmegen Nunspeet‎, 54 jaar. Beroep: aandeelhouder van vastgoedbedrijf Pinnacle / huisjesmelker / econoom
Bernhard studeerde economie in Groningen en Washington. Tijdens zijn stu dententijd richtte hij met twee medestudenten het bedrijf Ritzen Koerier s op (genoemd naar Jo Ritzen, toenmalig minister van Onderwijs). Ritze n Koeriers kon pakketjes goedkoop bezorgen door gebruik te maken van d e destijds net ingevoerde ov-studentenkaart. Het bedrijf kwam in opspraa k nadat het door het GAK beschuldigd werd van fraude met sociale premies ; medewerkers zouden een leaseauto hebben gekregen als verkapt salaris z onder dat hierover sociale premies waren betaald. Het bedrijf accepteerd e uiteindelijk een transactievoorstel van het Openbaar Ministerie ten be drage van 25.000 gulden.

Na zijn studie richtte Bernhard halverwege de jaren negentig het interne tbedrijf Clockwork op, samen met enkele vrienden. Enkele jaren later wer kten hier ruim zestig mensen. Clockwork is onder meer al jaren verantwoo rdelijk voor de internetsites van KLM, Achmea en Coca-Cola. Softwarebedr ijf Levi9, vernoemd naar de komeet die elf jaar eerder op de planeet Jup iter te pletter sloeg, werd in 2005 opgericht. Levi9 besteedt zijn wer k uit aan personeel in Oekraïne, Servië en Roemenië. Het telde zeshonder d werknemers in 2015.

Hij richtte het fonds Lymph&Co op dat geld inzamelt voor onderzoek naa r lymfeklierkanker. Hiervoor wordt sinds 2015 jaarlijks een sporteveneme nt georganiseerd dat de Hollandse 100 heet. Het bestaat uit tien kilomet er schaatsen, gevolgd door negentig kilometer wielrennen.

Gehuwd ‎06 jul 2000 Utrecht In de Spiegelzaal van het Paushuize te Utrecht.
Dom van Utrecht.
(23 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (17771)

met:

woman Annette Sekrève, prinses van Oranje-Nassau‏‎ #58260‎, dochter van Ulrich Adriaan Sekrève en Cecilia Johanna "Jolanda" de Haan‏.
Geboren ‎18 apr 1972 Den Haag‎, 52 jaar
Annette Sekrève werd geboren in Den Haag als oudste dochter van Ulrich S ekrève en Jolanda de Haan die inmiddels zijn gescheiden. Ze heeft twee z ussen.
In 1974 verhuisde het gezin van Bleiswijk naar het Brabantse Oosterhou t waar ze verder opgroeide en het basis- en voortgezet onderwijs volgde . In 1991 behaalde ze haar vwo-diploma aan het Sint-Oelbertgymnasium ald aar.

Datzelfde jaar begon ze aan haar studie psychologie aan de Rijksuniversi teit te Groningen, waar ze in 1996 haar doctoraalexamen behaalde.

Voor hun huwelijk werd door de Koninkrijkswetgever toestemming verleen d bij rijkswet van 31 mei 2000.
Hierdoor blijft Bernhard deel uitmaken van de Nederlandse lijn voor troo nopvolging. Bij Koninklijk Besluit van 5 juli 2000 werd besloten dat ui t het huwelijk geboren kinderen de achternaam Van Vollenhoven zouden dra gen.
De kinderen van Annette en Bernhard bezitten geen adellijke titel.

Kinderen:

1.
woman Isabella Lily Juliana "Isabella" van Vollenhoven‏‎ #68867‎
Geboren ‎14 mei 2002 Amsterdam, gedoopt ‎22 dec 2002 Apeldoorn‎, 21 jaar
2.
man Samuel Bernhard Louis "Sam" van Vollenhoven‏‎ #68868‎
Geboren ‎25 mei 2004 Amsterdam, gedoopt ‎23 feb 2005 Apeldoorn‎, 19 jaar
3.
man Benjamin Pieter Floris van Vollenhoven‏‎ #68869‎
Geboren ‎12 mrt 2008 Amsterdam, gedoopt ‎02 nov 2008 Apeldoorn‎, 16 jaar