man Marinus "Mar" Snijders‏‎ #16360‎, zoon van Mathijs Wilhelmus Snijders en Johanna de Jong‏.
Geboren ‎25 aug 1917 Oosterhout, overleden ‎05 sep 1979 Raamsdonk‎, 62 jaar, begraven ‎08 sep 1979 Raamsdonk St. Bavo. Beroep: schipper. Woonplaats: Geertruidenberg

Gehuwd ‎27 feb 1941 Raamsdonk De echtgenoot verklaarde, met toestemming van de moeder "de echtgenote " bij deze te erkennen een kind genaamd Johan, geboren alhier op acht ja nuari negentienhonderd negenendertig, zijnde dit kind reeds erkend doo r de moeder bij akte op een februarie negentienhonderd negenendertig, ve rleden voor de ambtenaar van den burgerlijke stand in de gemeente Raamsd onk. (huwelijksgetuige Martinus Johannes de Rooij, 72 jaar, zonder beroep & Petrus Johannes SNi jders, 42 jaar, gemeentebode, beide wonende te Raamsdonk) (38 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 5 (5715)

met:

woman Cornelia Maria "Corry" Zijlmans‏‎ #16359‎, dochter van Johannes Martinus "Jan" Zijlmans en Huiberdina "Dien" Kanters‏.
Geboren ‎15 dec 1919 Raamsdonk om 19:30 uur geboren A81b (geboorteaangifte: Hubertus Johannes Leijten, 38 jaar, gemeenteontvanger & Laurent Joseph M), overleden ‎02 okt 1995 Raamsdonk‎, 75 jaar, begraven ‎06 okt 1995 Raamsdonk St. Bavo. Beroep: dienstbode / fabrieksarbeidster. Woonplaats: D32 Raamsdonk, 23 april 1936 naar Waalwijk Grootestraat 12 a..
9 juni 1936 terug naar Raamsdonk D32, D34..
1 december 1936 naar Breda Stationsplein 10..
24 juni 1938 terug naar Raamsdonk van Ginneken C28a.

Kinderen:

1.
man Johan "Jan" Zijlmans‏‎ #8271‎
Alias: Snijders / Dun Blije, geboren ‎08 jan 1939 Raamsdonk, overleden ‎09 dec 1998 Raamsdonksveer ongehuwd‎, 59 jaar. Woonplaats: D32 Raamsdonk
2.
man Mathijs "Thijs" Snijders‏‎ #16361
Geboren ‎09 feb 1942 Raamsdonk‎, 81 jaar
3.
man Johannes "Jan" Snijders‏‎ #16363‎
Geboren ‎20 mrt 1943 Raamsdonk, overleden ‎31 jul 1970 Raamsdonk‎, 27 jaar
4.
man Hubertus "Bertus" Snijders‏‎ #16364‎
Geboren ‎31 mrt 1946 Raamsdonk‎, 77 jaar
5.
man Marinus Cornelis "Rinus" Snijders‏‎ #16362‎
Alias: Nikker, geboren ‎18 aug 1947 Raamsdonk, overleden ‎15 sep 2008 Raamsdonk‎, 61 jaar. Woonplaats: Cornelis Oomestraat Raamsdonk
6.
man Andries "Andre" Snijders‏‎ #41360‎
Geboren ‎11 jan 1949 Raamsdonk, overleden ‎31 okt 2008 Raamsdonk‎, 59 jaar