man Huybert van Dongen‏‎ #36345‎
Geboren ‎ Raamsdonk (vermoedelijk)
Deze tak begint met HUYBERT VAN DONGEN, van wie we niet meer waten dan d at
hij drie zoons had. Of hij uit Raamsdonk kwam of van elders afkomstig wa s is op dit moment nog niet duidelijk.
Heel lang bleef deze familie in Raamsdonk gevestigd, tot in het midden v an de 19e eeuw één tak zich buiten de provincie Noord-Brabant begaf.

Voor deze genealogie werd gebruik gemaakt van materiaal uit het Streeka rchief Oosterhout zoals DTB en burgerlijke stand registers uit Raamsdon k en omgeving, en niet te vergeten de oud-rechterlijke-en natariele arch ieven van Raamsdonk.

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man Peter Huyberdern van Dongen‏‎ #36347
Geboren ‎± 1642 Raamsdonk, begraven ‎06 feb 1705 Raamsdonk Aangegeven door Peter Jansse van Raamsdoncq, 3,-
2.
man Jan Huyberden van Dongen‏‎ #36342
Overleden ‎voor 1705
3.
man Frederick Huyberden van Dongen‏‎ #36346‎
Overleden ‎29 jan 1708 Raamsdonk, begraven Zijn overlijden wordt te Raamsdonk aangegeven door Huybert van Dongen, r echt f3,-.
Volgens N.A. Raamsdonk 6421 van 29.1.1705 woont hij te Rotterdam en verm aakt hij aan ADRIANA PETERS, wed. JAN HUUBERDEN VAN DONGEN het vruchtgeb ruik van al zijn goederen.
Het geld, zilver etc. aan HUyBERT, PETER en PIETERNEL JANSSE VAN
DONGEN, na de dood van Jan Huyberden van Dongen.

Volgens NA 6421 van 1.1.1701 verklaren Johannes Brouwers en Fred.Huybert se van Dongen dat er een probleem was over de verdeling t.h.v.Brouwers o p 20.4.1694 over gelden van water en biezen onder het ambacht van Raamsd onk in Kueren(polder) achter de gemene hoylanden.
Deze waren door Brouwers gepacht van Michiel van Tilborg en de beide per sonen hebben op de bewuste dag gezien, dat Van Tilborg deze gelden aan z ich heeft getrokken, ondanks hun protest.
Volgens de huurcedul kwam het geld toe aan de pachter. Het bedrag was f3 .10.4.
Verder is over Frederik niets bekend, ook niet of hij getrouwd is gewees t.