woman Maertje IJsbrantsdr.‏‎ #30620‎, dochter van IJsbrand Huygensz. en Maritgen Jansdr.‏.
Geboren ‎ Berkel

Huwelijk/relatie met:

man Jan Gerritsz. Vercroft‏‎ #30619‎, zoon van Gerrit Jansz. Vercroft en Lijsbeth Claasdr.‏.
Alias: Vercrocht / Correct, geboren ‎± 1573, overleden ‎na 1627‎. Beroep: timmerman. Woonplaats: Maassluis
Hij werkte vermoedelijk samen met Huybrecht Pietersz. en Reijnier Maerte nsz., metselaar. Ze komen vaak samen voor in de rechterlijke en notariƫl e archieven van Maassluis, vooral met betrekking tot het kopen en verkop en van onroerende goederen.

Op 13 maart 1615 machtigde Huybrecht hem om geld voor een huis te ontvan gen en op 2 nov. 1615 werden hij en Huybert Pietersz. gemachtigd door Re ijnier Maertensz. om alle huizen en erven te verhuren of verkopen die Ma ertensz. in Maassluis bezat, terwijl hij op 20 mei 1615 aan Reijnier twe e erven verkocht had.

Op 8 juni 1617 kocht hij een huis en erf in de Patijnestraat, bij de sHe erenstraet, en op 12 juli 1621 hij van de erfgenamen van Huybrecht enkel e schuldrentebrieven, waaronder een op Reynier.

Op 17 jan. 1623 kocht hij van Willem Adriaensz. Hoos, visser, een huis , dat Willem gekocht had van Reynier Maertensz. en waarvan hij de schul d niet meer kan afbetalen.

Op 16 mei 1623 kocht hij van de erfgenamen van Neeltge Leenders, weduw e van Sijmon Ariensz. Visser, een huis en erf in de Cleyne Bogertstraa t te Maassluis, welk huis eerder door Neeltge Leenders gekocht was van R eynier Maertensz.

Op 2 juni 1623 sloot hij een overeenkomst met zijn buren betreffende ee n scheidsloot en een scheidmuur en op 17 juni daaropvolgend. betreffend e een stukje erf.

Op 21 aug. 1624 kocht hij een losrentebrief ten laste van Jacob Jacobsz . van Bramen, deze kwam zijn verplichtingen kennelijk niet na, zodat Ja n diens huis in beslag liet nemen (19 maart 1627) en veilen.

Kreeg hij zijn bijnaam `Correct' soms omdat hij al deze zaken zo correc t afhandelde (of juist het tegendeel)?

Kind:

1.
man Claes Jansz. Vercroft‏‎ #30614
Alias: Correckt, geboren ‎± 1603 Maasluis, overleden ‎na 1661‎. Beroep: wantvoerder, voerman te Maassluis. Woonplaats: ‎10 apr 1628 Wagenstraat Maassluis, Op 10 april 1628 kocht hij van Reijmpgen Gerritsdr. (zijn tante) een led. ig erf in de Wagenstraat te Maassluis, waarvoor hij 276 carolus gulden. s van de verkoopster leende..
Op dit stuk land liet hij een huis bouwen. Op 26 sept. 1629 verkocht hi. j nl. aan Reijmpgen Gerritsdr. een jaarlijkse losrente van 6 gulden 5 st. uivers staande op zijn huis en erf gelegen in de Goudsteen (de Goudstee. n is het verlengde van de Wagenstraat), uit de belendingen blijkt dat di. t huis op het in 1628 gekochte land stond..
.
Onder andere op 3 oktober 1662 wordt hij in een akte Claes Jansz. Correc. kt genoemd, hij tekent echter Vercroft.