woman Maretje Cornelisse‏‎ #10905‎, dochter van Cornelis Dirksz en Lijsbeth Crelise Veerman‏.
Gedoopt ‎04 nov 1699 Volendam, overleden ‎04 jan 1772 Volendam‎, ongeveer 72 jaar, begraven ‎ Volendam

Gehuwd ‎05 nov 1719 Edam (ongeveer 53 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 3 (3902)

met:

man Jacob Crelisz de Boer‏‎ #10904‎, zoon van Cornelis Jacobsz de Boer en Stijntje Dirks Pronk‏.
Gedoopt ‎03 jan 1697 Volendam, overleden ‎± 1772 Volendam‎, ongeveer 75 jaar, begraven ‎ Volendam. Beroep: Visser

Kinderen:

1.
man Cornelis Jacobsz de Boer‏‎ #10930
Gedoopt ‎07 feb 1723 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise), overleden ‎14 dec 1764 Volendam‎, ongeveer 41 jaar, begraven ‎ Volendam. Beroep: landbouwer
Het volgende uittreksel uit de "Staat de goederen" uit het weeskamerarch ief van de stad Edam geeft relevante informatie:

Op 14 sep 1764 waren overleden Cornelis Jacobsz de Boer en Grietje Claas e ouders van de minderjarige kinderen:
Jacob, Claas, Dirk, Lijsbet en Cornelis.

Op genoemde datum werd door de voogd Huibert Stevens ingebracht:
600 gulden wegens overlijden van de ouders;
5/6 part in een huis en erve, staande op Volendam, belend met Claas Aart sz ten
oosten en Schokker Jan ten westen.
Aan Jan Gerritsz door de moeder opgeschoten 250 gulden, welke hij heef t aangenomen in het aanstaande voorjaar of zomer te zullen restitueren.
Nog is onder de voogden berustend 300 gulden.
Op 2 jul 1772 wordt nog ingebracht wegens overlijden van hun grootvade r Jacob Cornelisz
de Boer, bedragen van 400, 400 en 200 gulden.
Een lening op Sijmen Albertsz, groot 200 gulden Idem op Gerrit Albertsz , groot 150 gulden.
Idem op Jan Bruiningsz, groot 200 gulden Idem op de weduwe van Pieter St am, groot 133 gulden Idem op Reinier Dirksz, groot 100 gulden Idem op Wi llem Schouten, groot 45 gulden.
Op 6 aug 1772 krijgt Jacob de Boer wegens meerderjarigheid 1/5 deel zijn de 320 gulden, blijvende aan Jan Gerritsz opgeschoten.
Op 2 jun 1775 ontvangt Claas de Boer wegens meerderjarigheid ? deel, zij nde 370 gulden en 10 stuiver
Op 28 jan 1779 ontvangt Lijsbet de Boer, onlangs gehuwd met Hein Huibert sz, 1/5 deel, zijnde 400 gulden.
Op 20 ??? 1783 is Dirk Cornelisz de Boer 25 jaar.
( Oud-Rechterlijk archief Edam, inventaris nar. 4001)

De zonen Jacob Cornelisz van 1750 en Klaas Cornelisz van 1752 namen tijd ens hun huwelijk de naam KWAKMAN aan, hoewel ze bij hun huwelijk nog al s DE BOER werden ingeschreven. Al hun kinderen noemden ze echter Kwakman . en alle drie broers stierven met de naam Kwakman
De dochters Gaartje en Lijsbet zijn als de Boer getrouwd en gestorven.

De zonen Jacob en Klaas trouwden met als familienaam DE BOER.
2.
man Crelis de Boer‏‎ #11922‎
Gedoopt ‎25 sep 1724 Volendam (doopgetuige: Aagje Janse)‎
3.
woman Lijsbeth de Boer‏‎ #11923‎
Gedoopt ‎25 sep 1724 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise)‎
4.
woman Lijsbeth de Boer‏‎ #11924‎
Gedoopt ‎18 nov 1725 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise)‎
5.
woman Lijsbeth de Boer‏‎ #11925‎
Gedoopt ‎19 dec 1727 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise)‎
6.
man Crelis de Boer‏‎ #11926
Gedoopt ‎27 okt 1730 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise), overleden ‎± 1766 Volendam‎, ongeveer 36 jaar
7.
man Dirk de Boer‏‎ #11928‎
Gedoopt ‎02 dec 1733 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise)‎
8.
man Jan Jacob de Boer‏‎ #11929‎
Gedoopt ‎07 sep 1737 Volendam (doopgetuige: Neeltje Crelise)‎
9.
woman Stijntje Jacobs de Boer‏‎ #10903
Gedoopt ‎06 jul 1739 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise), overleden ‎23 jan 1802 Volendam‎, ongeveer 62 jaar
10.
woman Stijntje Jacobs de Boer‏‎ #11761
Gedoopt ‎06 jul 1739 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise), overleden ‎20 jan 1802 Volendam‎, ongeveer 62 jaar
11.
man Dirk de Boer‏‎ #11930‎
Gedoopt ‎20 aug 1741 Volendam (doopgetuige: Stijntje Crelise)‎