man Cornelis Jacobsz de Boer‏‎ #10930‎, zoon van Jacob Crelisz de Boer en Maretje Cornelisse‏.
Gedoopt ‎07 feb 1723 Volendam (doopgetuige: Geertje Crelise), overleden ‎14 dec 1764 Volendam‎, ongeveer 41 jaar, begraven ‎ Volendam. Beroep: landbouwer
Het volgende uittreksel uit de "Staat de goederen" uit het weeskamerarch ief van de stad Edam geeft relevante informatie:

Op 14 sep 1764 waren overleden Cornelis Jacobsz de Boer en Grietje Claas e ouders van de minderjarige kinderen:
Jacob, Claas, Dirk, Lijsbet en Cornelis.

Op genoemde datum werd door de voogd Huibert Stevens ingebracht:
600 gulden wegens overlijden van de ouders;
5/6 part in een huis en erve, staande op Volendam, belend met Claas Aart sz ten
oosten en Schokker Jan ten westen.
Aan Jan Gerritsz door de moeder opgeschoten 250 gulden, welke hij heef t aangenomen in het aanstaande voorjaar of zomer te zullen restitueren.
Nog is onder de voogden berustend 300 gulden.
Op 2 jul 1772 wordt nog ingebracht wegens overlijden van hun grootvade r Jacob Cornelisz
de Boer, bedragen van 400, 400 en 200 gulden.
Een lening op Sijmen Albertsz, groot 200 gulden Idem op Gerrit Albertsz , groot 150 gulden.
Idem op Jan Bruiningsz, groot 200 gulden Idem op de weduwe van Pieter St am, groot 133 gulden Idem op Reinier Dirksz, groot 100 gulden Idem op Wi llem Schouten, groot 45 gulden.
Op 6 aug 1772 krijgt Jacob de Boer wegens meerderjarigheid 1/5 deel zijn de 320 gulden, blijvende aan Jan Gerritsz opgeschoten.
Op 2 jun 1775 ontvangt Claas de Boer wegens meerderjarigheid ? deel, zij nde 370 gulden en 10 stuiver
Op 28 jan 1779 ontvangt Lijsbet de Boer, onlangs gehuwd met Hein Huibert sz, 1/5 deel, zijnde 400 gulden.
Op 20 ??? 1783 is Dirk Cornelisz de Boer 25 jaar.
( Oud-Rechterlijk archief Edam, inventaris nar. 4001)

De zonen Jacob Cornelisz van 1750 en Klaas Cornelisz van 1752 namen tijd ens hun huwelijk de naam KWAKMAN aan, hoewel ze bij hun huwelijk nog al s DE BOER werden ingeschreven. Al hun kinderen noemden ze echter Kwakman . en alle drie broers stierven met de naam Kwakman
De dochters Gaartje en Lijsbet zijn als de Boer getrouwd en gestorven.

De zonen Jacob en Klaas trouwden met als familienaam DE BOER.

Gehuwd ‎30 dec 1724 Edam Op 14 september 1764 wordt uit hun nalatenschap door de voogd Huibert St evens ingebracht ten gunste van hun minderjarige kinderen (dochter Gaart je is op dat moment al meerderjarig):

600 gulden wegens overlijden van de ouders;
5/6 part in een huis en erve, staande op Volendam, belend met Claas Aart sz ten oosten en Schokker Jan ten westen (het resterende 1/6 deel is voo r dochter Gaartje);

Aan Jan Gerritsz door de moeder opgeschoten 250 gulden, welke hij heef t aangenomen in het aanstaande voorjaar of zomer te zullen restitueren;
Nog is onder de voogden berustend 300 gulden.'
(maximaal 39 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 3 (3911)

met:

woman Grietje Claase Veerman‏‎ #10931‎, dochter van Claas Heinsz Veerman en Geertje Janse‏.
Gedoopt ‎03 feb 1723 Volendam, overleden ‎voor 1763‎, ongeveer 40 jaar

Acte 956 Voor de wet getrouwd te Edam op 30 dec 1742
Cornelis Jacobsz de Boer en Grietje Claase Veerman

KINDEREN VAN DIT ECHTPAAR:

8 nov 1743 Gaartje Crelis Jacobsz X Grietje Crelise
peet: Welmoed Janse

11 mrt 1748 Claas Crelis Jacobsz X Grietje Claase
peet: Lijsbet Jacobse

18 jul 1750 Jacobus Crelis Jacobsz X Grietje Claase
peet: Lijsbet Jacobse

23 sep 1752 Claas Crelis Jacobsz X Grietje Claase
peet: Geertje Sijmense

26 mrt 1755 Dirk Crelis Jacobsz X Grietje Claase
peet: Geertje Sijmense

13 feb 1758 Cornelis Crelis Jacobsz X Grietje Claase
peet: Maartje Claase

13 feb 1758 Elisabeth Crelis Jacobsz X Grietje Claase
peet: Stijntje Jacobse


Het volgende uittreksel uit de ?Staat de goederen? uit het weeskamerarch ief van de stad Edam geeft relevante informatie:

Op 14 sep 1764 waren overleden Cornelis Jacobsz de Boer en Grietje Claas e ouders van de minderjarige kinderen:
Jacob, Claas, Dirk, Lijsbet en Cornelis.

Op genoemde datum werd door de voogd Huibert Stevens ingebracht:
600 gulden wegens overlijden van de ouders;
5/6 part in een huis en erve, staande op Volendam, belend met Claas Aart sz ten
oosten en Schokker Jan ten westen.
Aan Jan Gerritsz door de moeder opgeschoten 250 gulden, welke hij heef t aangenomen in het aanstaande voorjaar of zomer te zullen restitueren.
Nog is onder de voogden berustend 300 gulden.
Op 2 jul 1772 wordt nog ingebracht wegens overlijden van hun grootvade r Jacob Cornelisz
de Boer, bedragen van 400, 400 en 200 gulden.
Een lening op Sijmen Albertsz, groot 200 gulden Idem op Gerrit Albertsz , groot 150 gulden.
Idem op Jan Bruiningsz, groot 200 gulden Idem op de weduwe van Pieter St am, groot 133 gulden Idem op Reinier Dirksz, groot 100 gulden Idem op Wi llem Schouten, groot 45 gulden.
Op 6 aug 1772 krijgt Jacob de Boer wegens meerderjarigheid 1/5 deel zijn de 320 gulden, blijvende aan Jan Gerritsz opgeschoten.
Op 2 jun 1775 ontvangt Claas de Boer wegens meerderjarigheid ? deel, zij nde 370 gulden en 10 stuiver
Op 28 jan 1779 ontvangt Lijsbet de Boer, onlangs gehuwd met Hein Huibert sz, 1/5 deel, zijnde 400 gulden.
Op 20 ??? 1783 is Dirk Cornelisz de Boer 25 jaar.
( Oud-Rechterlijk archief Edam, inventaris nar. 4001)

De zonen Jacob Cornelisz van 1750 en Klaas Cornelisz van 1752 namen tijd ens hun huwelijk de naam KWAKMAN aan, hoewel ze bij hun huwelijk nog al s DE BOER werden ingeschreven. Al hun kinderen noemden ze echter Kwakman . en alle drie broers stierven met de naam Kwakman
De dochters Gaartje en Lijsbet zijn als de Boer getrouwd en gestorven.

De zonen Jacob en Klaas trouwden met als familienaam DE BOER.

Kinderen:

1.
woman Gaertje de Boer‏‎ #11747
Gedoopt ‎08 nov 1743 Volendam (doopgetuige: Welmoed Janse), overleden ‎20 mrt 1811 Volendam‎, ongeveer 67 jaar
2.
man Claes de Boer‏‎ #11931‎
Gedoopt ‎11 mrt 1748 Volendam (doopgetuige: Lijsbet Jacobse), overleden ‎voor 1752‎, ongeveer 4 jaar
3.
man Jacobus Crelis "Japik" de Boer‏‎ #10926
Alias: Ook Kwakman, gedoopt ‎18 jul 1750 Volendam (doopgetuige: Lijsbet Jacobse), overleden ‎06 jun 1797 Volendam 'Register Impost op begraven: pro deo.' Er hoefde geen begrafenisbelasti ng betaald te worden. Jacob was dus niet rijk, ook al had hij nogal wa t van zijn vader en grootvader geërfd.‎, ongeveer 46 jaar, begraven ‎ Volendam. Beroep: Visser
Een Boer die Kwakman werd. Kwam uit een geslacht van boeren werd zelf vi sser op een kwak,kreeg de bijnaam "Kwakman" ,welke hij later als officie le familienaam heeft aangenomen.

Jacob en zijn broers Claas en Cornelis gaan eind 18e eeuw vissen met ee n kwak. Vandaar de bijnaam Kwakman, die later hun officiële achternaam w ordt. Bekend is dat de kinderen uit het eerste huwelijk van broer Cornel is nog De Boer heten, die uit zijn tweede huwelijk Kwakman (zie ook He t Schokker Erf 1 en Project Volendam).
4.
man Claes Crelis de Boer‏‎ #11932
Alias: Kwakman, gedoopt ‎23 sep 1752 Volendam (doopgetuige: Geertje Sijmense), overleden ‎21 feb 1826 Edam (Oorgat)‎, ongeveer 73 jaar
5.
man Dirk Cornelisz. de Boer‏‎ #11620
Gedoopt ‎26 mrt 1755 Volendam (doopgetuige: Geertje Sijmense), overleden ‎24 mei 1809 Volendam overleden te Volendam op 24 mei 1809
Overledene Dirk de Boer 52 jaar
Ouders de Boer

Niet 100% zeker of dit dezelfde persoon is.
‎, ongeveer 54 jaar. Beroep: Boer. Woonplaats: ‎11 nov 1798 Wijk 7, nr. 36 Volendam
6.
man Cornelis de Boer‏‎ #11036
Alias: Kwakman, gedoopt ‎13 feb 1758 Volendam (doopgetuige: Maartje Claase), overleden ‎30 dec 1837 Volendam‎, ongeveer 79 jaar. Beroep: visser. Woonplaats: Wijk 7, nr 74 Volendam
Een Boer die Kwakman werd. Het hele voorgeslacht waren boeren. Corneli s werd de enige die visser werd. Hij vaarde op een "Kwak", en kreeg de n aam "Kwakman". Hij heeft deze naam later als zijn echte naam aangenomen.
Vanaf zijn trouwen met Lijsbet Cornelise TOL op 19 aug 1798 noemde hij z ich KWAKMAN.

Tijdens zijn eerste huwelijk noemt hij zich nog De Boer. In de Akte va n Voogdaanwijzing van 2 augustus 1798 (na het overlijden van Aaltje) sta at hij genoteerd als Crelis Kwakman.
7.
woman Elisabeth Crelis de Boer‏‎ #11933
Gedoopt ‎13 feb 1758 Volendam (doopgetuige: Stijntje Jacobse)‎