בעל עץ המשפחה: ‏ Terry van Erp
בסיס נתונים זה נוצר באמצעות HuMo-gen, תוכנה גיניאלוגית חופשית.