Geschiedenis

 

1994 Initiatiefnemers Annemien Nabbe en Dineke Lucas van Groen links bereiden de eerste plannen voor.
1995 Stichting Kinderboerderij Dongemond een feit met een 9-tal bestuursleden.
1995-1997 Plannen voor kinderboerderij worden gemaakt bij hondernuitlaatplaats en achter de Riethorst en lopen uiteindelijk op niets uit. De eerste contacten met de Woningstichting Geertruidenberg worden gelegd.
December 1997 De eerste gesprekken met de gemeente over de lokatie Burggravenlaan.
1998 Veel sponsoren worden benaderd en gevonden. Woningstichting Geertruidenberg wordt belangrijke partner.
Juli 1998 Gesprek met Gemeente Geertruidenberg over de diverse procedures en vergunningaanvragen.
Augustus 1998 Beweidingsovereenkomst met Gemeente Geertruidenberg en EPZ wordt ondertekend.
Oktober 1998 Presentatie plannen in Schattelijn met Wethouder Ery Kooij en Wethouder Karin Handstede.
Oktober 1998 Verzoek Stichting Kinderboerderij Dongemond aan Gemeente Geertruidenberg voor wijziging bestemmingsplan.
November 1998 Voorbereidingsbesluit raad Gemeente Geertruidenberg wordt genomen.
November 1998 Verzoek Stichting Kinderboerderij Dongemond aan Gemeente Geertruidenberg voor opstart Art.19 WRO.
Juni 1999 Goedkeuring bouwtekening Architektenbureau Marquart door welstandcommissie gevolgd door welstandprijs.
November 1999 Bouwaanvraag wordt door de ingediend.
Bij de kinderboerderij wordt een kinderdagverblijf(Rikkie) toegevoegd.
Januari 2000 Beheerder (IND-baan)in dienst bij SKD.
Januari 2000 Voorbereidingsbesluit wordt genomen door de Raad van de Gemeente Geertruidenberg
Maart 2000 Stichting Kinderboerderij Dongemond stuurt subsidieverzoek aan gemeente
Juni 2000 Gemeente Geertruidenberg verstrekt de gevraagde subsidie.
Juli 2000 Verkennend bodemonderzoek
Augustus 2000 Hoorzitting bezwarencommissie i.v.m. 1 bezwaarschrift.
Januari 2002 Asbestonderzoek.
Augustus 2002 Start asbestsanering.
Maart 2003 Gemeente Geeruidenberg stelt gelden beschikbaar voor een deel van de aanleg van een speelvoorziening bunnen de kinderboerderij.
Juli 2003 Grond wordt schoon verklaard.
Juli 2003 Start bouwaktiviteiten en terreininrichting.
Juni 2004 Stichting Samen Buiten Spelen stelt € 25.000,00 beschikbaar voor speelvoorziening aan S.K.D.
4 September 2004 Opening kinderboerderij.